Rus üniversitelerine kabul prosedürü

title_image
  1. Yabancı uyruklu vatandaş, talep edilen Yeknesak Devlet Sınavı'na bakılmaksızın bağımsız olarak üniversite tarafından yapılan giriş sınavlarına girebilir. Öğrenci seçme komitesi hangi sınavın neticesi daha başarılı ise onu dikkate alacaktır.
  2. Yabancı bir vatandaş, Yeknesak devlet sınavı (EGE) ve giriş sınavlarının sonuçlarını birlikte kullanma hakkına sahiptir. Örneğin, EGE Rusça sınavında, başvuru sahibi yüksek puan almışsa, bu sınavdan aldığı sonucu öğrenci seçme komitesine sunar. Fakat matematikte EGR puanları başvuru sahibinin hoşuna gitmiyor ise – sınav sonucunu daha yukarıya çekebilmek adına üniversitenin giriş sınavına girebilir. Sonuç olarak, hangi sınavdan daha yüksek puan aldıysa değerlendirmeye o sonuç alınmaktadır.
  3. Yabancı bir vatandaş, uluslararası eğitim anlaşmalarına giren başvuru sahipleri kategorisine aitse veya bir yurttaş statüsüne sahipse, devlet tarafından finanse edilen yerler için yarışmaya katılma hakkına sahiptir. Rusya Hükümeti kontenjanlarından yararlanmak isteyen adaylar, üniversiteye ayrı bir yarışma ile girerler.
  4. Yurttaş statüsündeki başvuru sahipleri, ne sosyal nitelikte ne de başvuru sahibinin başarılarıyla ilgili özel haklardan yararlanma ayrıcalığına sahip değildir.
  5. Bazı üniversitelerde sözleşmeli (ücretli) giren yabancı uyruklu adaylar için giriş sınavı sayısı bire düşürülmüştür. Yabancı vatandaşlar, Rus başvuru sahiplerinden farklı bir yarışmadan geçiyor. Ancak giriş sınavlarının sayısının üniversitenin kendisi tarafından belirlendiğini unutmayın. Bu bilgiler doğrudan Öğrenci seçme komisyonu ile açıklığa kavuşturulmalıdır.
  6. Yabancı belgelerin Rusçaya çeviri prosedürü değişmektedir. Bazı üniversiteler bu prosedürü bizzat kendileri üstlenmiştir.
  7. Belgelerin tanınması (denklik alma) (gerekirse), kayıt için onayın verildiği tarihten geç kalmamak üzere gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, bu prosedürü nerede yapabileceğinizi, ücretini nasıl ödeyeceğinizi önceden öğrenin ve diğer konuları netleştirmenizi tavsiye ediyoruz.
  8. Gerekirse yabancı bir belgenin yasallaştırması da gerçekleştirilmelidir.
25.11.2022

You might be interested in

Are you looking for a modern university in Russia, where you can attend classes of lecturers from various countries worldwide? Apply to Irkutsk National Research Technical University.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
For some majors, there is postgraduate education for deeper immersion in future professions. PhD degree is the final stage of higher education for academic staff training.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
Issa Togo is a graduate of Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Associate Professor at the Department of Water Management and Hydrotechnical Construction of SPbPU Institute of Civil Engineering.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
Are you looking for a modern university in Russia, where you can attend classes of lecturers from various countries worldwide? Apply to Irkutsk National Research Technical University.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
For some majors, there is postgraduate education for deeper immersion in future professions. PhD degree is the final stage of higher education for academic staff training.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
Are you looking for a modern university in Russia, where you can attend classes of lecturers from various countries worldwide? Apply to Irkutsk National Research Technical University.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
For some majors, there is postgraduate education for deeper immersion in future professions. PhD degree is the final stage of higher education for academic staff training.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
Issa Togo is a graduate of Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Associate Professor at the Department of Water Management and Hydrotechnical Construction of SPbPU Institute of Civil Engineering.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
Наверх