Tạp chí Khám phá Giáo dục Đại học đã chuẩn bị một số đặc biệt dành cho công dân Việt Nam

en>ru>
vi>
title_image

Đối với những sinh viên Việt Nam, du học Nga không chỉ là cơ hội nhận được một nền giáo dục tốt mà còn được sống trên một đất nước xinh đẹp với bề dày văn hóa và nghệ thuật nổi bật. Để hiểu thêm về nền giáo dục đại học của Nga, tạp chí Khám phá Giáo dục Đại học đã chuẩn bị một số đặc biệt dành cho công dân Việt Nam.

Trong số mới của tạp chí HED, bạn sẽ khám phá ra lý do tại sao Nga hấp dẫn sinh viên nước ngoài, tại sao các ứng viên Việt Nam chọn các trường đại học Nga, và làm thế nào để nhận được thư mời từ một trường đại học để học tập miễn phí theo hạn ngạch giáo dục. Những người có kế hoạch luyện tập để thành thạo ngôn ngữ Nga vĩ đại và cường tráng này sẽ quan tâm đến việc biết điều gì ảnh hưởng đến việc học tập và tiếng Nga dễ dàng hơn cho những ai. Ngoài ra, tạp chí còn mô tả thủ tục xin thị thực du học theo từng bước. Các tài liệu đã được chuẩn bị với sự tham gia tích cực của các chuyên gia Rossotrudnichestvo.

Nga là một đất nước rất hiếu khách. Tại đây có tất cả các điều kiện thuận lợi để bộ lộ tiềm năng của bất kì con người nào. Hãy đến để học tập tại Nga!

30.06.2022

You might be interested in

St. Petersburg is one of the most beautiful megacities in the world, the second largest city in Russia, located on the shores of the Gulf of Finland. Every year the universities of St. Petersburg admit thousands of foreign students from all over the world.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
Moscow Institute of Physics and Technology is the leading technical higher education institution in Russia, the rightful leader by the quality of enrollment and graduates' competence and skills.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
Let us see how to resolve the problems with the assistance of competent staff members from VlSU named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, and Siberian Federal University.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
St. Petersburg is one of the most beautiful megacities in the world, the second largest city in Russia, located on the shores of the Gulf of Finland. Every year the universities of St. Petersburg admit thousands of foreign students from all over the world.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
Moscow Institute of Physics and Technology is the leading technical higher education institution in Russia, the rightful leader by the quality of enrollment and graduates' competence and skills.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
St. Petersburg is one of the most beautiful megacities in the world, the second largest city in Russia, located on the shores of the Gulf of Finland. Every year the universities of St. Petersburg admit thousands of foreign students from all over the world.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
Moscow Institute of Physics and Technology is the leading technical higher education institution in Russia, the rightful leader by the quality of enrollment and graduates' competence and skills.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
Let us see how to resolve the problems with the assistance of competent staff members from VlSU named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, and Siberian Federal University.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
Наверх