Rus eğitiminin Türkiye'deki popülaritesi

Makalenin ana görseli

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin aktif bir şekilde gelişim göstermesi, sadece ekonomi ve siyaset alanında değil, aynı zamanda eğitim alanında da temasların genişlemesine yol açmıştır. 2019 yılında Rus ve Türk üniversitelerinin rektörleri daha yakın ve daha kapsamlı işbirliği konusunda anlaşmışlardır.

Rusya’da eğitimi seçen öğrencilerin, yüksek kaliteli eğitim almaları ve gelecekteki bir kariyer için geniş fırsatlar almaları garantidir. Bu nedenle, Türk tarafından Rus üniversitelerinde okumak için başvuru sayısında sürekli artış gözlemlenmektedir.

Ankara’da bulunan Rus evi yöneticisi Aleksandr Anatolyeviç Sotnichenko, herhangi bir Rus üniversitesine kabul edilmek için mülakattan nasıl geçilir ve Türkiye'de Rus dili eğitimi talebinin neden arttığını anlatıyor.

Rus dili bilgisi talebi

Rusya eğitimine ilgi ve talep çok yüksek ve her yıl daha da artıyor.

Bunun nedeni, birincisi, Akdeniz kıyısındaki turizm bölgesinde ziyaretçilerin neredeyse %60-70'inin Rusça konuşmasıdır. Temel olarak bu insanlar, aralarında Rus dilinin çok popüler olduğu BDT ülkelerinden gelen göçmenler, Rusya Federasyonu vatandaşlarıdır. Dil en iyi şekilde ancak uygun bir dil ortamında öğrenildiği için, insanlar çocuklarını eğitim için Rusya'ya gönderiyorlar.

İkincisi, Marmara Denizi sanayi bölgesinde BDT ülkeleri ile dış ticaret yapılmaktadır. Ve burada, temel olarak, Rusça aracılığı ile iletişim kurulmaktadır. Ticaretin başarılı bir şekilde büyümesi için çalışanların Rusça öğrenmesi gerekir. Mersin ilinin Silifke ilçesinde nükleer santral inşası, yerel altyapının gelişmesine olumlu etki yaptı. Rusya ve diğer BDT ülkelerinden gelen misafir uzmanlar, onlarla beraberinde gelen aileleri, aynı tesislerde çalışan Türk çevresinden uzmanlar da aralarında Rusça iletişim kuruyorlar. Dolayısıyla, çocuklarını gelecekte bu tesiste çalışmak üzere hazırlayan insanlar, Rus dilini öğrenmeye ilgi duyuyorlar.

Türkiye'nin şu anda büyük bir ekonomik kriz içinde olması ve geçen yıldan bu yana dolar ve euronun artması nedeniyle, orta sınıf ailelerin çoğu, çocuğunu Avrupa'ya okumaya gönderememektedir. Türkiye’deki eğitimden memnun olmayanlar artık alternatif yollar arıyor. Giderek daha fazla Türk vatandaşı Rusya'da yüksek öğrenim görme olasılığını düşünüyor. Çünkü bu daha az masraflı, daha pratik, daha uygun ve daha hesaplıdır.

Rusya’da eğitimin teşvik edilmesi

Türk vatandaşları da diğer yabancı uyruklular gibi Rus üniversitelerine kontenjan dahilinde ya da ücretli olarak girmekte, bazıları işe alım şirketlerinin hizmetlerinden yararlanmakta, bazıları üniversite ile iletişime geçerek kendileri başvuru yapmakta, bazıları Rus üniversitelerinin öğrencileri olan arkadaşları aracılığıyla bilgi almaktadır. Rusya'da yaşayan birçok Türk blog yazarı, Rusya’da eğitim almaya teşvik ediyor, giriş ve evrak işlerinde yenilere yardımcı oluyor.

Ankara'daki Rus Evi aktif kariyer rehberliği ile uğraşmaktadır. Bizzat okullara, liselere, üniversitelere eğitim organizasyonlarına gidiyoruz, onlar için Rus eğitiminin olanaklarını tanıttığımız çevrimiçi konferanslar düzenliyoruz ve sosyal ağlarda aktivitelerimiz mevcut. Bunlara ek olarak, ağızdan ağza yöntemi de harika çalışıyor - halen Rusya'da okuyan ve eğitiminden memnun öğrencilerin hikayeleri teşvikte büyük rol oynuyor. Ve geçen her yıl ailemiz büyüyor.

VK – @rusevi
Telegram – @ruseviankara
Youtube

25.11.2022
Yukarıya git