Địa chỉ và liên hệ
650056, Россия, Сибирский ФО, Кемеровская область — Кузбасс, Кемерово, улица Ворошилова, 22А
Đại học Y khoa quốc gia Kemerovo trong tạp chí HED
Đứng đầu