Бүх нийтлэл

Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 5 (16) 2022
Санкт-Петербург хотын улсын агаарын сансрын багаж хэрэгслийн их сургууль. Гадаад иргэдийн элсэлт
ГУАП бол агаар-сансрын цогцолбор, удирдлагын систем, сүүлийн үеийн боловсролын технологийн чиглэлээр улс орны болон дэлхийн хэмжээнд тэргүүлэх түвшний шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллагуудын нэг.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 5 (16) 2022
Санкт-Петербургийн Архитектур барилгын улсын их Сургууль. Гадаад иргэдийн элсэлт
Сургалт, шинжлэх ухааны томоохон төв, баялаг түүх ба уламжлал бүхий архитектур, барилгын чиглэлийн Оросын хамгийн эртний их сургууль. Улс орны барилга, архитектур, тээвэр ба инженер байгаль орчны системийн салбар дахь шинэлэг хөгжлийг хангадаг.
Элсэлт Виз, шилжилт хөдөлгөөн
Нийтлэлийн зураг
№ 5 (16) 2022
Санкт-Петербургийн зам харилцааны улсын их сургууль. Элсэлтийн үйл ажиллагаа
Оросын анхны инженерийн тээврийн их сургууль. Олон тооны чухал чиглэлээр дэвшилтэт сургалт явуулдаг: хүнд ба өндөр хурдны хөдөлгөөний зохион байгуулалт, цахилгаан соронзон тээврийн бүтээн байгуулалт, дижитал технологийн хөгжил, эрчим хүчний хэмнэлт.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 5 (16) 2022
Оросын Үндэсний Судалгааны Анагаах Ухааны Их сургууль. Гадаад иргэдийн элсэлт
Н.И.Пироговын нэрэмжит ОҮСАУИС бол эмч, эм зүйч, клиникийн сэтгэл судлаач, нийгмийн ажилтан, түүнчлэн анагаах ухааны биохими, кибернетик, биофизикийн чиглэлээр шинжлэх ухааны онцгой боловсон хүчин бэлтгэдэг шинжлэх ухаан, боловсролын тэргүүлэх төв юм.
Элсэлт Виз, шилжилт хөдөлгөөн
Нийтлэлийн зураг
№ 5 (16) 2022
Оросын газрын тос, байгалийн хийн улсын их сургууль. Гадаад иргэдийн элсэлт
Энэхүү их сургууль нь газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрлэлийн бүхий л чиглэлээр сургалт явуулдаг: эрэл хайгуул, олборлолт, тээвэрлэлт, газрын тос ба байгалийн хийн боловсруулалт, технологийн процессын техникийн болон мэдээллийн дэмжлэгээс эхлэн газрын.
Элсэлт Сургалт
Нийтлэлийн зураг
№ 5 (16) 2022
А.Н.Косыгины нэрэмжит Оросын улсын их сургууль. Боломжууд
Өргөн боломж болон тасралтгүй боловсролын уян хатан тогтолцоо бүхий олон талт шинжлэх ухаан, боловсролын төв. «Технологи. Загвар. Урлаг» гэдэг нь ирээдүйн мэргэжлийг үүсгэх концепцийг агуулсан гурвал юм.
Дээш