Карта университетов России

Оросын хүссэн бүс нутагт их сургууль сонгох интерактив газрын зураг
Холбооны ач холбогдол бүхий хотууд
Холбооны тойргийн төвүүд
Россотрудничество-ийн лого тэмдэг
Россотрудничество-ийн дэмжлэгтэйгээр

ОХУ-ынбүс нутгууд

Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Адыгей Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Башкортостан Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Буриад Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Алтай Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Дагестан Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Ингушет Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Кабардино-Балкари Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Халимаг Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Карачай-Черкеси Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Карель Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Коми Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Мари Элийн Бүгд Найрамдах Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Мордовын Бүгд Найрамдах Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Саха (Якут) Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Хойд Осети-Аланийн Бүгд Найрамдах Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Татарстан Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Тува Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Удмурт Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Хакас Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Чечень Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Бүгд Найрамдах Чуваш Улс Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Алтайн хязгаар Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Краснодарын хязгаар Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Красноярскийн хязгаар Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Приморскийн хязгаар Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Ставрополийн хязгаар Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Хабаровскийн хязгаар Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Амур муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Архангельск муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Астрахань муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Белгород муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Брянск муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Владимир муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Волгоград муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Вологда муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Воронеж муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Иваново муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Эрхүү муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Калининград муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Калуга муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Камчаткын хязгаар Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Кемеров муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Киров муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Кострома муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Курган муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Курск муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Ленинград муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Липецк муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Магадан муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Москва муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Мурманск муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Нижегород муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Новгород муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Новосибирск муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Омск муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Оренбург муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Орёл муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Пенза муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Пермийн хязгаар Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Псков муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Ростов муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Рязань муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Самара муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Саратов муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Сахалин муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Свердловск муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Смоленск муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Тамбов муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Тверь муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Томск муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Тула муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Тюмень муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Ульяновск муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Челябинск муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Өвөр Байгалын хязгаар Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Ярославль муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Москва Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Санкт-Петербург Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Еврейн өөртөө засах муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Ненецийн өөртөө засах тойрог Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Ханты-Мансийн өөртөө засах тойрог Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Чукоткын өөртөө засах тойрог Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Ямало-Ненецийн өөртөө засах тойрог Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Запорожье муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Республика Крым Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Донецкая Народная Республика Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Луганская Народная Республика Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Херсон муж Бүс нутгийн танилцуулгын зураг Севастополь
Дээш