Санкт Петербургийн Үйлдвэрлэлийн технологи, дизайны улсын их сургууль

Санкт-Петербург
Их сургуулийн зураг
19
2
225
боловсролын хөтөлбөр
56
21,300
оюутан
1,500
дэлхийн 42 улсын 1 500 гадаад оюутан
2
10
1,500

СПҮТДУИС бол уран сайхны технологийн чиглэлийн Оросын тэргүүлэх их сургууль юм. Сургалтын үндсэн чиглэлүүд нь загвар, загварын салбар, хөнгөн, хэвлэлийн ба целлюлоз цаасны үйлдвэрлэлийн технологи, химийн технологи, дулааны ба цахилгаан эрчим хүч, загварын болон хэвлэл мэдээллийн салбарын мэдээллийн технологи, сэтгүүл зүй, зар сурталчилгаа ба олон нийтийн харилцаа, аялал жуулчлал, эдийн засаг ба менежмент юм.

Оюутны байрны онцлог

  • Их сургуулийн бүх хичээлийн байрууд Санкт-Петербургийн түүхэн төв хэсэгт байрладаг
  • Өдрийн ангийн оюутнуудыг, түүний дотор төсвийн бус сургалтын хэлбэрээр суралцдаг оюутнуудыг оюутны дотуур байраар баталгаатай хангана
  • Оюутны хотхон – дэд бүтэц хөгжсөн хотын дүүрэгт байрладаг арван таван давхар 6 байр, нэг өрөөнд 2-3 хүн амьдардаг

Аюулгүй байдал

Их сургуулийн бүх байгууламж дараах тоноглолтой:

  • нэвтрүүлэх хатуу хяналт
  • гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой видео хяналт
  • хамгаалалтын цэг, 24 цагийн жижүүр
  • тогтмол шалгалт

Covid-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэхийн тулд бүх байгууламжийг халдваргүйжүүлэлт болон агаарын дахин эргэлтийн төхөөрөмжөөр хангасан.

Дасан зохицолт

«Дасан зохицогчид» бол нэгдүгээр курсын оюутнуудад шинэ хамт олон, шинэ сургалтын үйл явцын нөхцөлд дасан зохицоход тусалдаг хөтөлбөр юм.

Гадаад оюутнуудын төв нь дугуй ширээний уулзалт, харилцан ярианы клуб ба аялал зохион байгуулж, их сургуулийн бусад оюутны холбоотой хамтран ажиллаж, оюутнуудад шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл, визний үйлчилгээний тухай Оросын хууль тогтоомжийн шаардлагыг дагаж мөрдөх, хэл сурахад тусалдаг.

Нийгэм-сэтгэл зүй, хувийн хөгжлийн алба нь шаардлагатай тохиолдолд оюутнуудад сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлдэг.

Оюутны бүлгүүд: сурган хүмүүжүүлэх, археологийн, хөдөө аж ахуйн, байгаль орчин хамгааллын, сайн дурын ажилчдын, түүнчлэн хөтөч нарын бүлэг байдаг.

Хаяг, холбоо барих мэдээлэл
191186, Россия, Северо-Западный ФО, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Большая Морская улица, 18
Санкт Петербургийн Үйлдвэрлэлийн технологи, дизайны улсын их сургууль HED сэтгүүлд
Дээш