Nhập học

Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 8 (28) 2023
Đại học Lâm nghiệp quốc gia Ural
Đại học Lâm nghiệp quốc gia Ural đào tạo cử nhân, thạc sĩ và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và nhân văn cho các doanh nghiệp
Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 8 (28) 2023
Đại học Bách khoa Saint-Petersburg Peter Đại đế
SPbPU là trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở Nga. Trường đại học đang tạo ra một hệ thống đào tạo các chuyên gia thế hệ mới, có khả năng giải quyết các vấn đề sản xuất hiện đại và nhanh chóng thích ứng với các lĩnh vực thực tế của nền kinh tế.
Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 8 (28) 2023
Đại học Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Nga mang tên N. I. Pirogov
RNIMU mang tên. N.I. Pirogova là trường đại học y khoa hàng đầu ở Liên bang Nga, đào tạo bác sĩ, dược sĩ, nhà tâm lý học lâm sàng, nhân viên xã hội và nhân viên khoa học.
Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 8 (28) 2023
Đại học Dầu khí Nhà nước Nga (Đại học Nghiên cứu Quốc gia) mang tên I.M. Gubkin
Trường đại học cung cấp đào tạo trong tất cả các lĩnh vực của ngành dầu khí: từ tìm kiếm thăm dò, sản xuất, vận chuyển, lọc dầu khí, hỗ trợ kỹ thuật và thông tin cho các quy trình công nghệ.
Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 8 (28) 2023
Trường Đại học Quốc gia Nga mang tên A. N. Kosygin
Một trung tâm khoa học và giáo dục đa ngành với tiềm năng cao và là một hệ thống giáo dục liên tục linh hoạt. "Công nghệ. Thiết kế. Nghệ thuật" là một bộ ba chứa đựng khái niệm về sự hình thành các ngành nghề của tương lai.
Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 8 (28) 2023
Đại học Giao thông quốc gia Saint Petersburg
Đại học Giao thông quốc gia Saint Petersburg là cơ sở giáo dục giao thông vận tải cao cấp đầu tiên ở Nga.
Đứng đầu