#Thạc sĩ

Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 3 (14) 2022
Đại học bang Amur. Chiến dịch tuyển sinh 2022
AmSU là một trường đại học cổ điển ở Viễn Đông Nga. Một trong những trường đại học trẻ và triển vọng nhất, đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau: từ công nghệ thông tin, thiết kế, an ninh công nghệ, hệ thống tên lửa và du hành vũ trụ.
Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 3 (14) 2022
Đại học Sư phạm bang Blagoveshchensk. Chiến dịch tuyển sinh 2022
Đại học Sư phạm Bang Blagoveshchensk là một trường có chất lượng được kiểm chứng qua thời gian. Đây là trường đại học sư phạm duy nhất ở Viễn Đông Nga. Trường đại học đào tạo thành công các chuyên gia cho nhiều phân khúc khác nhau.
Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 3 (14) 2022
Viện Hàng không Moscow. Chiến dịch tuyển sinh 2022
MAI đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật máy bay, công nghệ tên lửa và vũ trụ, chế tạo động cơ, CNTT, robot, năng lượng, vật liệu mới, v.v.
Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 3 (14) 2022
Đại học Công nghệ Quốc Gia Moscow "STANKIN". Chiến dịch tuyển sinh 2022
Đây là trường đại học công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật số và là một trung tâm nghiên cứu hùng mạnh. Trường đào tạo các chuyên gia đặc biệt, áp dụng quỹ đạo giáo dục cá nhân và phương pháp tiếp cận dự án để hình thành chương trình giảng dạy.
Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 3 (14) 2022
Trường Đại học Quốc gia Nga mang tên A. N. Kosygin. Chiến dịch tuyển sinh 2022
Một trung tâm khoa học và giáo dục đa ngành với tiềm năng cao và là một hệ thống giáo dục liên tục linh hoạt. "Công nghệ. Thiết kế. Nghệ thuật" là một bộ ba chứa đựng khái niệm về sự hình thành các ngành nghề của tương lai.
Nhập học
Hình ảnh cho bài báo
№ 3 (14) 2022
Đại học Dầu khí Nhà nước Nga. Chiến dịch tuyển sinh 2022
Trường thực hiện đào tạo tất cả các lĩnh vực của ngành dầu khí: từ tìm kiếm và thăm dò, sản xuất, vận chuyển, chế biến dầu khí, tạo ra các hỗ trợ kỹ thuật và thông tin cho các quy trình công nghệ, đến nghiên cứu các khía.
Đứng đầu