Địa chỉ và liên hệ
141700, Россия, Центральный ФО, Московская область, Долгопрудный, Институтский переулок, 9
Viện Vật lý và Công nghệ Moscow (Đại học Nghiên cứu Quốc gia) trong tạp chí HED
Đứng đầu