#бакалавр

Элсэлт Виз, шилжилт хөдөлгөөн
Нийтлэлийн зураг
№ 5 (16) 2022
Оросын газрын тос, байгалийн хийн улсын их сургууль. Гадаад иргэдийн элсэлт
Энэхүү их сургууль нь газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрлэлийн бүхий л чиглэлээр сургалт явуулдаг: эрэл хайгуул, олборлолт, тээвэрлэлт, газрын тос ба байгалийн хийн боловсруулалт, технологийн процессын техникийн болон мэдээллийн дэмжлэгээс эхлэн газрын.
Элсэлт Сургалт
Нийтлэлийн зураг
№ 5 (16) 2022
А.Н.Косыгины нэрэмжит Оросын улсын их сургууль. Боломжууд
Өргөн боломж болон тасралтгүй боловсролын уян хатан тогтолцоо бүхий олон талт шинжлэх ухаан, боловсролын төв. «Технологи. Загвар. Урлаг» гэдэг нь ирээдүйн мэргэжлийг үүсгэх концепцийг агуулсан гурвал юм.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 5 (16) 2022
Москвагийн Улсын Технологийн Их Сургууль "СТАНКИН". Элсэлтийн үйл ажиллагаа
Дижитал машин үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тэргүүлэгч технологийн их сургууль, судалгааны хүчирхэг төв. Тус их сургууль нь сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулахдаа хувьд хүнд чиглэсэн боловсролын чиглэл болон төслийн хандлага ашиглан онцгой мэргэжилтнүүдийг бэлтгэд
Дээш