#магистр

Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
Вяткагийн улсын хөдөө аж ахуйн технологийн их сургууль
Вяткагийн улсын хөдөө аж ахуйн технологийн их сургууль нь агроном, биологи, мал судлал, мал эмнэлэг, хөдөө аж ахуйн инженер, эдийн засгийн чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэдэг.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
Доржи Банзаровын нэрэмжит Буриадын Улсын их сургууль
Буриадын Улсын их сургууль бол Алс Дорнодын томоохон их сургуулиудын нэг юм. БУИС нь төрөл бүрийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх тэргүүлэх мэргэшсэн сургалтын төвүүдийн нэг юм.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
Байгалийн улсын их сургууль
Өнөөдөр Байгалийн улсын их сургууль бол хууль зүй, эдийн засаг, удирдлагын чиглэлээр Оросын хамгийн хүчирхэг их сургуулиудын нэг юм.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
Бүгд Найрамдах Саха (Якут) Улсын Хөгжмийн дээд сургууль
Хөгжмийн дээд сургууль (ХДС) бол Оросын Алс Дорнодын мэргэжлийн хөгжмийн боловсрол олгодог олон шатлалттай тогтолцоо бүхий цорын ганц боловсролын байгууллага юм.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
Чурапчагийн улсын биеийн тамир, спортын дээд сургууль
Тус дээд сургууль нь биеийн тамир, спортын чиглэлээр багшлах боловсон хүчнийг бэлтгэх ба давтан сургах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. “Биеийн тамир”-ын чиглэлийн бакалавр, магистр, дасгалжуулагч, багш нарыг сургаж бэлтгэдэг.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
Арктикийн улсын соёл, урлагийн дээд сургууль
АУСУДС бол Оросын хамгийн том бүс нутаг болох Зүүн хойд Арктикийн бүсэд соёл, урлагийн чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэдэг Оросын цорын ганц суурь, бүс нутгийн их сургууль юм.
Дээш