Өмнөд Уралын улсын их сургууль (үндэсний судалгааны их сургууль)

Челябинск муж
Их сургуулийн зураг
160+
160+
магистрын хөтөлбөр
50+
аспирантурын хөтөлбөр
20
шинжлэх ухаан, боловсролын төв
12
олон улсын лаборатори
3
шинжлэх ухааны хүрээлэн
46
жижиг инновацийн байгууллага
24,000
оюутан
2,000
56 улсаас ирсэн 2 500 гадаад оюутан

Өмнөд Уралын улсын их сургууль нь Оросын дээд боловсролын манлайлагчдын нэг бөгөөд дижитал салбар, материал судлал ба экологийн чиглэлийн бүс нутгийн инновацийн хөгжлийн төв юм.

Их сургуулийн давуу тал нь хүртээмжтэй үнэтэй чанартай боловсрол.

Бүтэц

  • Архитектур, барилгын хүрээлэн
  • Анагаах ухаан, биологийн сургууль
  • Эдийн засаг, удирдлагын дээд сургууль
  • Электроник, компьютерийн шинжлэх ухааны дээд сургууль
  • Хэл зохиол, олон улсын харилцааны хүрээлэн
  • Хэвлэл мэдээлэл, нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны хүрээлэн
  • Байгалийн ба хийсвэр шинжлэх ухааны хүрээлэн
  • Спорт, аялал жуулчлал, үйлчилгээний хүрээлэн
  • Политехникийн хүрээлэн
  • Хууль зүйн хүрээлэн

Оюутны хотхон – Оросын хамгийн том, шилдэгүүдийн нэг. Оюутны байрны барилгууд нь хичээлийн байрнаас алхаад очих зайд байрладаг. Оюутны хотхон нь Челябинск хотын төвд байрладаг бөгөөд 9 оюутны байртай. Хажууд нь өргөн уудам ой модны бүс байрладаг – соёл, амралтын хүрээлэн, оюутны эмнэлэг, бассейн, биеийн тамирын заал, худалдааны төв.

Хаяг, холбоо барих мэдээлэл
454080, Россия, Уральский ФО, Челябинская область, Челябинск, проспект Ленина, 76
Өмнөд Уралын улсын их сургууль (үндэсний судалгааны их сургууль) HED сэтгүүлд
Дээш