پذیرش

پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی اورال جنوبی
دانشگاه دولتی اورال جنوبی یکی از پیشقدم آموزش عالی روسیه، مرکز توسعه نوآورانه منطقه در زمینه صنعت دیجیتال، علم مواد و بومشناسی است.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ پتر کبیر
SPbPU دانشگاه فنی پیشرو در روسیه است. دانشگاه در حال ایجاد سیستم برای آموزش متخصصان جدیدی است که قادر به حل مشکلات تولید مدرن و انطباق سریع با بخش واقعی اقتصاد هستند.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی فنی سامارا
این دانشگاه امروزه مرکز بزرگ علمی و آموزشی منطقه است که در آن متخصصان در زمینه های انرژی، استخراج نفت و گاز، شیمی و پتروشیمی،خودکار کردن و هدایت در سیستم های فنی
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه ملی تحقیقات پزشکی روسیه به نام پیروگوف
ین دانشگاه دانشگاه پزشکی پیشرو در فدراسیون روسیه است که برای پزشکان، داروسازان، روانشناسان بالینی، مددکاران اجتماعی و دانشمندان تحصیل می دهد.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
اولین دانشگاه دولتی پزشکی سچنوف مسکو
دانشگاه سچنوف وزارت بهداشت روسیه قدیمی ترین دانشگاه پزشکی در سطح جهانی در روسیه است.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو
ام. گ. ال. او. یک دانشگاه (علوم) انسانی مدرن با تاریخ غنی 90 ساله، مرکز آموزش زبانشناسی است که متخصصان درجه یک را فارغ التحصیل می کند و در تحقیقات بنیادی و کاربردی مشغول است.
برو به بالا