#کارشناسی ارشد

پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی اورال جنوبی
دانشگاه دولتی اورال جنوبی یکی از پیشقدم آموزش عالی روسیه، مرکز توسعه نوآورانه منطقه در زمینه صنعت دیجیتال، علم مواد و بومشناسی است.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ پتر کبیر
SPbPU دانشگاه فنی پیشرو در روسیه است. دانشگاه در حال ایجاد سیستم برای آموزش متخصصان جدیدی است که قادر به حل مشکلات تولید مدرن و انطباق سریع با بخش واقعی اقتصاد هستند.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی فنی سامارا
این دانشگاه امروزه مرکز بزرگ علمی و آموزشی منطقه است که در آن متخصصان در زمینه های انرژی، استخراج نفت و گاز، شیمی و پتروشیمی،خودکار کردن و هدایت در سیستم های فنی
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو
ام. گ. ال. او. یک دانشگاه (علوم) انسانی مدرن با تاریخ غنی 90 ساله، مرکز آموزش زبانشناسی است که متخصصان درجه یک را فارغ التحصیل می کند و در تحقیقات بنیادی و کاربردی مشغول است.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی کشاورزی و فناوری ویاتکا
دانشگاه دولتی کشاورزی و فناوری ویاتکا متخصصانی را در زمینه های زراعت، زیست شناسی، دامپروری، دامپزشکی، مهندسی کشاورزی و اقتصاد تربیت می کند.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی پزشکی بوردنکوی وورونژ
انشگاه دولتی پزشکی بوردنکوی وورونژ آموزش با کیفیت ارائه می دهد و تحقیقاتی را در زمینه های پزشکی، زیست شناسی و داروسازی انجام می دهد.
برو به بالا