#دکترا

پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی فنی سامارا
این دانشگاه امروزه مرکز بزرگ علمی و آموزشی منطقه است که در آن متخصصان در زمینه های انرژی، استخراج نفت و گاز، شیمی و پتروشیمی،خودکار کردن و هدایت در سیستم های فنی
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی کشاورزی و فناوری ویاتکا
دانشگاه دولتی کشاورزی و فناوری ویاتکا متخصصانی را در زمینه های زراعت، زیست شناسی، دامپروری، دامپزشکی، مهندسی کشاورزی و اقتصاد تربیت می کند.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی پزشکی بوردنکوی وورونژ
انشگاه دولتی پزشکی بوردنکوی وورونژ آموزش با کیفیت ارائه می دهد و تحقیقاتی را در زمینه های پزشکی، زیست شناسی و داروسازی انجام می دهد.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی فناوری شوخوف بلگاراد
دانشگاه دولتی فناوری شوخوف بلگاراد بزرگترین دانشگاه تخصصی روسیه در زمینه های صنعت مصالح ساختمانی، ساخت و ساز، انرژی، فناوری اطلاعات است
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی فنی آستراخان
دانشگاه دولتی فنی آستاراخان بزرگترین مجتمع تاسیسات آموزشی در منطقه دریای خزر است. امروزه این دانشگاه سازمان آموزشی پیشرو در ساختار آژانس فدرال شیلات است
برو به بالا