#элсэлтийн журам

Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
Өмнөд Уралын улсын их сургууль (үндэсний судалгааны их сургууль)
Өмнөд Уралын улсын их сургууль нь Оросын дээд боловсролын манлайлагчдын нэг бөгөөд дижитал салбар, материал судлал ба экологийн чиглэлийн бүс нутгийн инновацийн хөгжлийн төв юм.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
Их Петр хааны нэрэмжит Санкт-Петербургийн Политехникийн Улсын Их Сургууль
СППУИС бол Оросын тэргүүлэгч техникийн их сургууль. Тус их сургууль нь орчин үеийн үйлдвэрлэлийн асуудлыг шийдвэрлэх ба бодит эдийн засгийн салбарт хурдан дасан зохицох чадвартай шинэ үеийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх тогтолцоог бий болгож байна.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
Санкт-Петербургийн улсын мал эмнэлгийн их сургууль
Өнөөдөр Санкт-Петербургийн улсын мал эмнэлгийн их сургууль нь улсын шилдэг гурван мал эмнэлгийн их сургуулийн тоонд багтдаг.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
И.М.Губкины нэрэмжит Оросын газрын тос, байгалийн хийн улсын их сургууль (Үндэсний судалгааны их сургууль)
Тус их сургууль нь газрын тос, байгалийн хийн аж үйлдвэрийн бүхий л чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэдэг: эрэл хайгуулаас эхлээд газрын тос ба байгалийн хийн олборлолт, тээвэрлэлт, боловсруулалт.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
Москвагийн Улсын Технологийн Их Сургууль "СТАНКИН"
Дижитал машин үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тэргүүлэгч технологийн их сургууль, судалгааны хүчирхэг төв. Тус их сургууль нь сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулахдаа хувьд хүнд чиглэсэн боловсролын чиглэл болон төслийн хандлага ашиглан онцгой.
Элсэлт
Нийтлэлийн зураг
№ 6 (26) 2023
Газар зохион байгуулалтын улсын их сургууль
Тус их сургууль нь газар зохион байгуулалт, кадастр, хэрэглээний геодези, байгаль орчны ашиглалт, архитектур, хууль зүй, менежмент болон бусад чиглэлийн боловсон хүчин бэлтгэдэг.
Дээш