چگونه روسی بخوانیم

title_image

می توان به طور قطعی گفت که خواندن بهترین راه برای گسترش دایره واژه و به خاطر سپردن گرامر آموخته شده است. معلمان روسی به عنوان یک زبان خارجی توصیه می کنند خود را به مواد آموزشی محدود نکنید، بلکه آثار ادبی اصلی را بخوانید تا بفهمید که چگونه قواعد متعددی دستور زبان در زبان اعمال می شود و واقعا این را احساس کنید. در عین حال، خواندن یکی از مشکلات اصلی دانشجویانی است که زبان روسی را یاد می گیرند. امروز می خواهیم سعی کنیم بفهمیم که چه مشکلاتی در خواندن ایجاد می شود، چرا و چگونه بر آنها غلبه کنید

آنچه برای شما جالب است بخوانید

اگر چیزی می خوانید که برای شما جالب نیست، چنین خواندن سود زیادی نخواهد داشت. انتخاب ژانر و نویسنده و حتی طول متن را جدی بگیرید. اگر از طرفداران ژانر کوتاه هستید، عادت خودتان را تغییر ندهید. عملگرا و منطقی باشید. خواندن برای لذت مهمترین دستیار شماست

آثار سطح دشواری مناسب را انتخاب کنید

گر آرزوی شما خواندن "جنایت و مکافات" به زبان اصلی است، اما دانش شما از زبان روسی بسیار دور از سطح پیشرفته است، پس به کلاسیک های قابل درک تر ادبیات روسی توجه کنید. به عنوان مثال، چخوف به دلیل سادگی نوشتارش مشهور است و برای کسانی که به یادگیری زبان روسی ادامه می دهند عالی است

خودتان را به رمان ها محدود نکنید

داستان ها، مجلات، وب سایت ها و مقالات موضوعی را بخوانید. آنها به شما ایده ای از تنوع ژانر و سبک های زبان می دهد. متون کوتاه معاصر به شما کمک می کند تا با وارد کردن عبارات و کلمات جدید، گفتار خود را متنوع کنید

به ادبیات ترجمه توجه کنید

گر قبلاً اثر یک نویسنده خارجی را به زبان مادری خود خواندید، منطقی است که شروع به خواندن همان اثر به زبان روسی کنید. درک کلی از محتوای کتاب و پسزمینه، درک متن روسی زبان را تسهیل می کند.

افسانه های روسی آسان ترین خواندن نیستند

عتقاد بر این است که ادبیات کودکان ساده است، اما این برای افسانه ها و فولکلور روسی درست نیست. اصالت و غنای افسانه روسی ریشه در دوران باستان دارد. بسیاری از واژه ها و اصطلاحات منسوخ تلقی می شود و امروزه در گفتار روزمره استفاده نمی شود. این همه می تواند به یک مانع جدی با نتیجه نامشخص تبدیل شود. اگر می خواهید کتاب ها برای کودکان را بخوانید، نویسندگان معاصر را انتخاب کنید

5420
freepik.com
06.06.2023

You might be interested in

KemSMU underwent international accreditation carried out by the Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR).
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-arflag-fr
Pirogov RNRMU is a leading medical university in the Russian Federation that trains physicians, pharmacists, clinical psychologists, social workers, and research staff.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
PNU is one of the largest universities in Russia's Far East, the international education leader in the region. It trains specialists in a wide range of areas of engineering and technology, economics, humanities, sociology, architecture and design.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-vi
KemSMU underwent international accreditation carried out by the Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR).
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-arflag-fr
Pirogov RNRMU is a leading medical university in the Russian Federation that trains physicians, pharmacists, clinical psychologists, social workers, and research staff.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
KemSMU underwent international accreditation carried out by the Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR).
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-arflag-fr
Pirogov RNRMU is a leading medical university in the Russian Federation that trains physicians, pharmacists, clinical psychologists, social workers, and research staff.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-zhflag-arflag-esflag-fr
PNU is one of the largest universities in Russia's Far East, the international education leader in the region. It trains specialists in a wide range of areas of engineering and technology, economics, humanities, sociology, architecture and design.
most_ready
Read
flag-enflag-ruflag-vi
Наверх