تمامی مقالات

پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
اولین دانشگاه دولتی پزشکی سچنوف مسکو
دانشگاه سچنوف وزارت بهداشت روسیه قدیمی ترین دانشگاه پزشکی در سطح جهانی در روسیه است.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو
ام. گ. ال. او. یک دانشگاه (علوم) انسانی مدرن با تاریخ غنی 90 ساله، مرکز آموزش زبانشناسی است که متخصصان درجه یک را فارغ التحصیل می کند و در تحقیقات بنیادی و کاربردی مشغول است.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی کشاورزی و فناوری ویاتکا
دانشگاه دولتی کشاورزی و فناوری ویاتکا متخصصانی را در زمینه های زراعت، زیست شناسی، دامپروری، دامپزشکی، مهندسی کشاورزی و اقتصاد تربیت می کند.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی پزشکی بوردنکوی وورونژ
انشگاه دولتی پزشکی بوردنکوی وورونژ آموزش با کیفیت ارائه می دهد و تحقیقاتی را در زمینه های پزشکی، زیست شناسی و داروسازی انجام می دهد.
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی فناوری شوخوف بلگاراد
دانشگاه دولتی فناوری شوخوف بلگاراد بزرگترین دانشگاه تخصصی روسیه در زمینه های صنعت مصالح ساختمانی، ساخت و ساز، انرژی، فناوری اطلاعات است
پذیرش
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
دانشگاه دولتی فنی آستراخان
دانشگاه دولتی فنی آستاراخان بزرگترین مجتمع تاسیسات آموزشی در منطقه دریای خزر است. امروزه این دانشگاه سازمان آموزشی پیشرو در ساختار آژانس فدرال شیلات است
برو به بالا