#زبان روسی

تحصیل
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
گسترش آفاق
برای همه دانشجویان خارجی، بدون استثنا، دوره تحصیل در روسیه یک ماجراجویی بزرگ و پر حادثه می باشد.
Русский дом
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
تحصیلات روسی برای دانشجویان جمهوری اسلامی ایران
امروزه که روابط روسیه و ایران به طور فعال در حال توسعه است، شاهد رشد سریع علاقه به روسیه، تحصیلات در روسیه و یادگیری زبان روسی در ایران هستیم.
HED_people
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
ایرانی ها و روس ها اطلاعات کمی در مورد یکدیگر دارند
مشکل پابرجایی کلیشه ها با آگاهی ناکافی مرتبط است. این وضعیت با پروژه های فرهنگی و آموزشی بین المللی قابل اصلاح است.
HED_people
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
نظرهای مغرضانه و تفکرهای قالبی سر را گیچ میکند
امروز مهمان ما امانوئل چیجیوکه، دانشجوی سال پنجم در رشته "فن پزشکی" دانشگاه ملی تحقیقات پزشکی پیروگوف روسیه است.
زبان روسی به عنوان یک زبان خارجی
تصویر مجله
№ 4 (24) 2023
چگونه روسی بخوانیم
. معلمان روسی به عنوان یک زبان خارجی توصیه می کنند خود را به مواد آموزشی محدود نکنید، بلکه آثار ادبی اصلی را بخوانید تا بفهمید که چگونه قواعد متعددی دستور زبان در زبان اعمال می شود و واقعا این را احساس کنید.
برو به بالا